ДЀРЗОСТНО

ДЀРЗОСТНО нареч. Остар. Книж. Дързостно, дръзко, смело. Като ся изнамерил компасът, мореплавателите дерзостно начнали да пътуват с него по морята в различни страни. Г. Йошев, КВИ (превод), 240. По-кратка / .. / и в то же время по-ясна и по-методическа такава Числителница наистина ми [ние] рядко сме видели, за това и дерзостно можем да речем, че е достойна да ся въведе в българските училища за малките деца. Г. Кръстевич, БКн, 1859, май, кн. 2, ч. II, 198.

— Рус. дерзостно.

Списък на думите по буква