ДЀРЗЪК

ДЀРЗЪК, ‑зка, ‑зко, мн. ‑зки, прил. Остар. Книж. Дързък. Ние чухме от тебе дерзки думи за правителството. Хр. Ботев, КК (превод), 25.

— От рус. дерзкий.

Списък на думите по буква