ДЕРИВА̀Т

ДЕРИВА̀Т м. 1. Хим. Съединение, обикн. органично, което се получава от друго чрез прости химически процеси или съдържа основните елементи на изходното съединение. Петролни деривати. Деривати на земното масло.

2. Езикозн. Производна дума. Префиксални деривати. Суфиксални деривати.

— Нем. Derivat.

Списък на думите по буква