ДЀРМА

ДЀРМА ж. Анат. Средният слой на кожата при гръбначните животни и човека, разположен под епидермиса; същинска кожа.

— Гр. δέρμα.

Списък на думите по буква