ДЕРМА̀ЛЕН

ДЕРМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Анат. Прил. от дерма. Дермални връзки.

Списък на думите по буква