ДЕРМАТО

ДЕРМАТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с кожата, който се отнася до кожата и кожните заболявания, напр.: дерматоген, дерматолог, дерматомицети, дерматоневроза, дерматопатия, дерматопластика, дерматорагия, дерматотерапия, дерматофити и др.

— От гр. δέρμα, ‑ατος 'кожа'.

Списък на думите по буква