ДЕРМАТОЛО̀ГИЯ

ДЕРМАТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за строежа и физиологическите функции на кожата, за кожните болести и тяхното лечение.

Списък на думите по буква