ДЕРМАТОПЛА̀СТИКА

ДЕРМАТОПЛА̀СТИКА, мн. няма, ж. 1. Мед. Отстраняване, покриване на кожни дефекти (вродени или причинени от заболяване, нараняване и др.) посредством пластическа операция; кожна пластика.

2. Спец. Обработка и напълване на кожа от животни, птици и влечуги, за да се направи техен естествен и траен модел; препариране.

Списък на думите по буква