ДЕРМО

ДЕРМО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до кожата, който е свързан с кожата, напр.: дермографизъм, дермореакция, дермотропен, дермотропизъм и др.

— От гр. δέρμα 'кожа'.

Списък на думите по буква