ДЕРМОЍД

ДЕРМОЍД м. Мед. Киста, чиято външна стена е подобна на кожа — има жлези, косми и под.; дермоидна киста.

— От гр. δέρμα 'кожа' + εxδος 'вид, форма'.

Списък на думите по буква