ДЕРМОТРО̀ПЕН

ДЕРМОТРО̀ПЕН, ‑пна, ‑пно, мн. ‑пни, прил. Мед. За вируси, токсини и под. — който действа на кожата или поразява кожата.

— От гр. δέρμα 'кожа' + τρόπος 'обръщане, направление'.

Списък на думите по буква