ДЕСА̀НТЕН

ДЕСА̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Воен. Който е свързан с десант. Десантна войска. Десантна армия. Десантни кораби. Десатна операция.

Списък на думите по буква