ДЕСЕГРЕГА̀ЦИЯ

ДЕСЕГРЕГА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Полит. Преустановяване на политика на сегрегация (расова и др. дискриминация), провеждана спрямо определена част от населението. Противоп. сегрегация. В началото на новата учебна година в САЩ щатските власти взели решение да приложат плана за расовата десегрегация в училищата и бели и чернокожи деца да се обучават съвместно.

Списък на думите по буква