ДЀСЕН

ДЀСЕН, дя̀сна, дя̀сно, мн. дѐсни, прил. 1. Който е разположен откъм оная страна на човешкото тяло, където се намира черният дроб. Противоп. ляв. [Стоил] прави широк размах с ръка, прекръства се, задържа дясната си ръка на гърдите и остава тъй, неподвижен и загледан в земята. Й. Йовков, Разк. I, 32. Баба Гена намести десния си крак на стъпалото и размаха лявата си ръка. А. Каралийчев, НЗ, 73. Най-после дядо Либен потеглил десния си мустак и изгърмял: "Чуй ма, Хаджи!" Л. Каравелов, Съч. II, 56. Дясно рамо. Дясно око. // Който се намира откъм или се отнася до ръката или крака, разположени на тази страна. При спокоен ход на язовеца дясната и лявата му стъпка са доста отдалечени встрани от средната им линия. П. Петков, СП, 20. След пет-шест минути Лефтеров похлопа няколко пъти на вратата с коленцето на десния си показалец. Д. Калфов, Избр. разк., 193. Десен ръкав. Десен крачол. Дясно ходило. // За бряг на река и под. — който се намира откъм същата страна на тялото, когато сме с лице по посока на течението. Десният бряг на реката е по-висок от левия. // Който е разположен на или се отнася до съответната, аналогичната страна на нещо, което има предна част. Дясно колело на автомобил. Дясно крило на самолет. Десен фланг.

2. Прен. Който е политически консервативен. Противоп. ляв. Десните сили се опитваха.. да развиват връзките с капиталистическите страни, естествения класов съюзник на индийската буржоазия. Т. Кюранов, АП, 47. Десни вестници. Десни партии. Дясно правителство. // За отделни членове или фракции, групи в дадена партия или политическо направление — който е политически по-консервативен от останалите. Австрийското правителство, ръководено от десните социалисти,.., предизвика със своето отношение към паметниците на антифашистката съпротива буря протести. РД, 1949, бр. 11, 3. Десният опортюнизъм е бил и си остава главен враг на революционния пролетариат. РД, 1950, бр. 135, 2. Десни либерали. Десни социалдемократи. Дясно крило в партията.

3. Като същ. десни(те), мн. Хора, които са политически консервативни. Той умее.. с всички да е добре. Обичат го еднакво и леви, и десни. М. Грубешлиева, ПИУ, 184. Активизирането на десните и екстремистити се обяснява с огромния успех на предизборния митинг на компартията.

Дясна ръка, съм, ставам на някого. Разг. Пръв, най-добър помощник (съм, ставам) на някого. Той се казваше Продан и бе отрок, ала беше станал дясна ръка на болярина, много приближен на господаря си. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 227. — На тебе,.., съм хвърлил око отколе и ще те направя помощник. Дясна ръка ще ми бъдеш. А. Каралийчев, СР, 74. С лявата <си ръка> ли да се кръстя (прекръстя), с дясната ли! Разг. Като възклицание за изразяване на недоумение, недоволство, възмущение от нещо нередно, необичайно, да се чудиш и да се маеш. — На велик петък хоро играеш, а си тръгнал при светицата Куна да ходиш. С лявата ли да се кръстя, с дясната ли и аз не зная! К. Петканов, МЗК, 149.

ДЕСЀН

ДЕСЀН м. 1. Шарки, фигурки тъкан, хартия, мушама и др., щамповани или образувани от преплитането на нишките. В Асирия,.. се оформила килимарска промишленост, която достигнала твърде високо ниво на развитие както в разнообразието на десените, така и по оцветяването им. Д. Велев, К, 5. През годината бе усвоено производството на 35 нови вида платове в 180 нови десена с около 720 разцветки. ВН, 1953, бр. 303, 1. В нашите жилища трябва да има простор, уютност и удобства,.. — леки, безпретенциозни мебели, тъкани завеси и тапицировка с приятни жизнерадостни цветове и десени. НК, 1958, бр. 35, 4. // Разш. Съвкупност от цветове и фигури, шарки върху тъкан, декоративна хартия, мушама и др.

2. Разг. Цвят на тъкан, хартия и др.

— Фр. dessin.

Списък на думите по буква