ДЕСЕНА̀ТОР

ДЕСЕНА̀ТОР м. Спец. Художник, който изработва, рисува десени за платове. Понякога се връщаше много отчаяна. "Не ни харесват десените... Даваме още брак... лоши ни са основите" — казваше тя и започваха съвещания с десенатори, с тъкачи, с бояджии. К. Калчев, СТ, 86. Сърцатият колектив на мострената тъкачница се стреми да задоволява нарасналите изисквания на гражданите. Десенаторите на предприятието изпълняват една много трудна задача — да модернизират народното творчество.

— От фр. dessinateur.

Списък на думите по буква