ДЕСЕНА̀ТОРКА

ДЕСЕНА̀ТОРКА ж. Спец. Жена десенатор.

Списък на думите по буква