ДЕСЕНА̀ТОРСКИ

ДЕСЕНА̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от десенатор. Десенаторско бюро. Десенаторско отделение.

Списък на думите по буква