ДЕСЕНЗИБИЛИЗА̀ТОР

ДЕСЕНЗИБИЛИЗА̀ТОР м. Фотогр. Вещество, което намалява чувствителността на фотографски материали към червена или зелена светлина. Десензибилизаторите служат,.., за намаляване на цветочувствителността на снимачните материали.

— От лат. de‑ 'без‑' + sensibilis 'чувствителен, осезаем'. — Друга форма: десенсибилиза̀тор.

Списък на думите по буква