ДЕСЕНЗИБИЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕСЕНЗИБИЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Мед. Намаляване или отстраняване на алергичното състояние на организма, на повишената му чувствителност към някои нови ващества, главно чужди белтъци.

2. Фотогр. Намаляване чувствителността на фотографски материали към червена или зелена светлина, което прави възможно проявяването при по-ярко осветление.

— Друга форма: десенсибилиза̀ция.

Списък на думите по буква