ДЕСЕТА̀К

ДЕСЕТА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Разг. Банкнота или монета от десет лева, десет стотинки и под.; десетарка2, десетачка.

2. Разг. Период от десет години (обикн. за възраст на човек). — Не си узрял още, Спире! — .. Ти пълниш вече петия десетак,.., а не знаеш, че като заиграе голямата балтия, не те пита куко ли си, пипе ли си! Н. Антонов, ВОМ, 167.

3. Диал. Тъкан, наснована на десет глави (Н. Геров, РБЯ).

4. Диал. Съд с вместимост десет единици. Стоян Петкана продава / на връли турци бошняци / за шиник жлъти жлътици, / десета̀к бели грошове. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 286.

5. Диал. Сукман от десет клина (Вл. Георгиев и др., БЕР).

6. Диал. Въже, дълго десет метра, или пояс, дълъг десет педи (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква