ДЕСЕТА̀РКА

ДЕСЕТА̀РКА1 ж. Десетничка. Когато стана дума за десетарки и всички се спотаиха,.., то Вачовица се отдели от сцената и дигна ръка. — Пишете мен... Ст. Даскалов, СД, 489.

ДЕСЕТА̀РКА

ДЕСЕТА̀РКА2 ж. Разг. Банкнота или монета от десет лева; десетак, десетачка. — Ето, давам ти още десет лева,.. Доволна ли си? Петрунка пое десетарката,.., обърна се и хукна навън. Кр. Григоров, ОНУ, 145.

Списък на думите по буква