ДЕСЕТА̀РСКИ

ДЕСЕТА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Прил. от десетар; десетнически. Чрез десетарския апарат трябва.. да се издири подлежащият на ремонт земеделски инвентар на ТКЗС и на частните стопани. ОФ, 1950, бр. 1852, 1.

Списък на думите по буква