ДЀСЕТГОДИШЕН

ДЀСЕТГОДИШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на десет години. Монката, десетгодишно момче,.., тръгна край дяда си като сянка. Елин Пелин, Съч. II, 35-36. Жертва на палачите е станало семейството на едно десетгодишно момиченце. Н. Фурнаджиев, МП, 18. Десетгодишно дърво.

2. Който съществува в продължение на десет години, който продължава, трае десет години. След десетгодишно скитане с дюлгери по Влашко,.., той се върна вече хрисим и кротък. Елин Пелин, Съч. I, 168. Десетгодишна служба. Десетгодишен мир.

3. Който се отнася до период от десет години. Десетгодишен план. Десетгодишен опит. Десетгодишен договор.

— Друга (остар.) форма: дѐсятгодишен.

Списък на думите по буква