ДЀСЕТДНЕВЕН

ДЀСЕТДНЕВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който е на десет дни. Коравото му, набраздено с дълбоки бръчки лице, доста неудобно за бръснене, бе обрасло в десетдневна брада. П. Вежинов, СО, 138. Десетдневно бебе.

2. Който продължава, трае десет дни, който обхваща време от десет дни. През пролетта на 1967 година една десетдневна обиколка из Индия.., ми даде възможност да видя промишлеността на страната. Т. Кюранов, АП, 116. Париците, които беше припечелил от една каруца грънци и десетдневно скитане по селата, хвръкнаха само за три кринчета мисир. Ст. Марков, ДБ, 159. Десетдневни курсове. Десетдневна почивка.

3. Който се отнася до период от десет дни. Всяка бригада, всеки работник имат свой десетдневен и ежедневен план. РД, 1950, бр. 167, 2. Десетдневен срок.

Списък на думите по буква