ДЕСЕТДНЕВИЕ

ДЕСЕТДНЕВИЕ, мн. ‑ия, ср. Период от десет дни; десетдневка. Падналите валежи.. през изтеклото десетдневие са били благоприятни за развитието на зимните посеви. ВН, 1952, бр. 160, 1. Планът за първото десетдневие на месеца е преизпълнен.

Списък на думите по буква