ДЕСЕТДНЀВКА

ДЕСЕТДНЀВКА ж. Период от десет дни; десетдневие. Ръководителят на обекта.. говореше, че за изтеклата десетдневка бригадата не изпълнила.. обещанието си. Т. Монов, СН, 100. През първата десетдневка от месеца се работи обикновено с по-малко напрежение. // С несъгл. опред. с предл. на. Период от десет дни, посветени на някакво важно обществено събитие или явление, обикн. в областта на културата; декада. Десетдневката на световното кино премина при много голям интерес.Десетдневка на българската драма.

Списък на думите по буква