ДЕСЕТИЛЀТИЕ

ДЕСЕТИЛЀТИЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Период от десет години. В края на първото десетилетие от ХХ век литературният живот в България бе много оживен. К. Константинов, ППГ, 131. Но от няколко десетилетия насам, откакто влезе народът в борба, животът му бързо се променя. Д. Талев, ПК, 199.

— Други (остар.) форми: дясетилѐтие и десетолѐтие.

Списък на думите по буква