ДЕСЕТИЛЀТКА

ДЕСЕТИЛЀТКА1 ж. Училище, в което обучението трае десет години — от първи до десети клас.

— От рус. десятилетка.

ДЕСЕТИЛЀТКА

ДЕСЕТИЛЀТКА2 ж. Индив. Период от десет години (обикн. за възраст на човек); десетилетие, десетак. — Бе, я стига сме мъдрували — пресече ни Ванката. — По на шест десетилетки станахме, а още се правим на улави, не ви ли омръзна? Ем. Манов, В, 21.

Списък на думите по буква