ДЕСЕТЍЦА

ДЕСЕТЍЦА ж. 1. Числото десет.

2. Съвкупност от десет единици; десетка. В практиката.. най-широко се използува десетицата. Например участвуващите в една манифестация се строяват в редица по 10 души. Аритм. V кл, 4. Те сричаха вече в последните страници на букварчетата и разбираха тайните на смятането в кръга на първите две десетици. Г. Караславов, Избр. съч. I, 269. В разпореждане на шилигаря са дадени десетица, две и повече ‑..- големи вълнести овни с големи звънци. Н. Попфилипов, РЛ, 51.

2. Мат. При целите многозначни числа — единиците от втория ред от дясно на ляво. Само еднакви единици можем да събираме, затова събираме единици с единици, десетици с десетици и т.н. К. Кърджиев, А, 23. Десет единици от първия ред образуват една десетица. Десетицата е единица от втори ред. Аритм. V кл, 4.

3. Разг. Десетка (във 2, 3 и 4 знач.).

— Друга (остар.) форма: десятѝца.

Списък на думите по буква