ДЀСЕТМЕСЕЧЕН

ДЀСЕТМЕСЕЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е на десет месеца. Десетмесечно бебе.

2. Който съществува в продължение на десет месеца, който трае, продължава десет месеца. Дори десетмесечното гладуване не постави на колене трудещите се. Те не отстъпиха от своите искания. Т. Димитров, У, 41. Десетмесечно обучение.

3. Който се отнася до период от десет месеца. Десетмесечен план.

Списък на думите по буква