ДЕСЕТМЀСЕЧИЕ

ДЕСЕТМЀСЕЧИЕ, мн. ‑ия, ср. Период от десет месеца. Планът за десетмесечието е изпълнен предсрочно.

Списък на думите по буква