ДЕСЀТНИЧЕСКИ

ДЕСЀТНИЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от десетки; десетарски. Десетнически апарат.

Списък на думите по буква