ДЕСЀТНИЧКА

ДЕСЀТНИЧКА ж. Жена десетник; десетарка1.

Списък на думите по буква