ДЕСЕТОБА̀ЛЕН

ДЕСЕТОБА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Обикн. в съчет.: Десетобална система. Система от десет степени за оценка на нещо.

Списък на думите по буква