ДЕСЕТОКРА̀ТЕН

ДЕСЕТОКРА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който се извършва десет пъти последователно, който се повтаря десет пъти. Десетократно "ура". Десетократен залп.

2. Десеторен. Полученият абсорбент се обработва на два пъти по 10-15 минути с десетократно количество 25 % ‑ен разтвор на калиев хлорид. Б. Банков и др., ВВ, 41.

— Друга (остар.) форма: десятокра̀тен.

Списък на думите по буква