ДЕСЕТОКРА̀ТНО

ДЕСЕТОКРА̀ТНО. Нареч. от десетократен. Появява се въпросът, защо е необходимо да се движи с такова голямо ускорение, та теглото да се увеличава десетократно. ВН, 1961, бр. 2997, 4. Връщам десетократно онова, което съм получил. △ Противникът е десетократно по-силен. △ Десетократно по-висока цена.Превъзхождам някого десетократно.

— Друга (остар.) форма: десятокра̀тно.

Списък на думите по буква