ДЕСЕТОЛЀВКА

ДЕСЕТОЛЀВКА ж. Разг. Банкнота или монета от десет лева; десетачка, десетак, десетарка2. Вземаше парите, без да ги брои — с едно красиво небрежно движение като човек, за когото една десетолевка по-малко не би значела нищо. Л. Михайлова, Ж, 125. — Ето — посипа той няколко десетолевки с треперяща ръка — все сребро ви давам. Кр. Григоров, Н, 122.

Списък на думите по буква