ДЕСЕТО̀РЕН

ДЕСЕТО̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който е десет пъти по-голям, който е десет пъти повече от нещо познато, десет пъти увеличен или повторен; десетократен. Джупунката укри големи количества сол, газ, захар,.., прежди и жито, които през глада в деветстотин и осемнадесета година продаваха на десеторни цени. Ем. Станев, ИК I-II, 25. Дефилето се изпълни с пронизителен грохот, който в настъпилия нощен мрак растеше с десеторни размери. Л. Стоянов, Б, 143. Стреляха поне двайсет пушки наведнаж, а екотът им се биеше в дуварите и се струваше десеторен. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 495. Стефан не беше добър плувец, но сега злобата и яростта му даваха десеторна сила. П. Вежинов, ДБ, 80. Взех си парите в десеторен размер.

Списък на думите по буква