ДЕСЕТО̀РНО

ДЕСЕТО̀РНО. Нареч. от десеторен; десетократно. В България има вече десетки комитети — ще се върна и ще създам още десеторно повече! Ст. Дичев, ЗС II, 361. Десеторно нарасна обемът и размахът на научното творчество. Пр, 1952, кн. 5, 91. И родната земя / отвръща десеторно / на любовта, / с която бдиш над нея. Е. Багряна, ПЗ, 47. — Да бе заслужил той, / нещастникът, и смъртно наказание / за своята вина нищожна, той / смъртта изпита вече десеторно. Д. Стоевски, ВТ (превод), 116.

Списък на думите по буква