ДЕСЕТОСТЀНЕН

ДЕСЕТОСТЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Геом. Който има десет стени.

Списък на думите по буква