ДЕСЕТОХЍЛЯДЕН

ДЕСЕТОХЍЛЯДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, числ. редно. 1. Който е последен в поредица от десет хиляди единици. Днес се очаква да премине десетохилядният посетител на изложбата.

2. Като прил. Само в съчет. с числ. бройно и със същ. част — който е десет хиляди пъти по-малък от цялото. Това са равнораменни везни, на които веществото може да се претегли с точност до една десетохилядна част от грама. М. Кожухаров и др., АХ, 168.

3. Като същ.: десетохилядна ж. Една част от нещо, разделено на десет хиляди равни части. Измерванията се извършват с точност до няколко десетохилядни от грама. десетохилядни мн. Мат. Единиците от четвъртия ред след десетичния знак на десетичните числа. Числа, в които има десети, стотни, хилядни, десетохилядни и т. н., наричат се десетични дроби. К. Кърджиев, А, 11.

Списък на думите по буква