ДЀСЕТХИЛЯДЕН

ДЀСЕТХИЛЯДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се състои от десет хиляди единици, който съдържа, наброява десет хиляди лица или предмети. Праща [Андроник] из Солун десетхилядна войска под началството на Радослава да навлезе в България. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 197. Белоградчишката крепост бе обсадена от десетхилядна

селска армия. Д. Линков, ЗБ, 84. Десетхилядно множество. Десетхиляден тираж.

2. Числ. редно. Десетохиляден (в 1 знач.). Изработен е вече десетхилядният автомобил.

Списък на думите по буква