ДЀСЕТЧАСОВ

ДЀСЕТЧАСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който трае, който продължава десет часа. След десетчасово пътуване.., аз пристигнах.. в знаменития лечебен град. Ив. Вазов, Съч. ХI, 113. Десетчасов поход. Десетчасов престой.

Списък на думите по буква