ДЕСИГНА̀Т

ДЕСИГНА̀Т м. Езикозн. Съдържателна страна на езиковия знак (думата), означеното от него понятие; сигнификат.

— От лат. designatum ’означаемо’.

Списък на думите по буква