ДЕСИГНА̀ЦИЯ

ДЕСИГНА̀ЦИЯ ж. Езикозн. Означаване на понятие от езиков знак (дума); сигнификация.

— От лат. designatio ’насочване, означаване’.

Списък на думите по буква