ДЕСКРИПТЍВЕН

ДЕСКРИПТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Описателен. Дескриптивни методи.

◊ Дескриптивна геометрия. Мат. Дял от математиката, в който се изучават методите за изобразяване на пространствени фигури върху равнина и начините за решаване на задачи от геометричен характер, отнасящи се до тези фигури, като се използват изображенията им. Дескриптивна лингвистика. Езикозн. Направление в лингвистиката, получило разпространение главно в САЩ през периода от 30-те до 50-те години на ХХ в., чийто метод се отличава с използване на чисто формални начини за синхронно описване на език.

— От лат. descriptivus 'описателен'.

Списък на думите по буква