ДЀСКТОП

ДЀСКТОП м. Нов. Инф. 1. Настолен компютър. 80% от всички десктопове в света работят с продукти на фирмата на Бил Гейтс. 24 часа, 2000, бр. 92, 13.

2. Работно поле на графична операционна система. За да стартирате програмата, в десктопа щракнете двукратно с мишката върху иконата My Computer. КГЗВ, 2000, кн. 2, 60. Този софтуер е база с икони, графика и звукови файлове, които дават нов изглед на работния ви десктоп. Comp, 2000, бр. 16, 15.

— Англ. desktop.

Списък на думите по буква