ДЕСНЍЦА

ДЕСНЍЦА ж. 1. Дясна ръка. Той вдигна десницата и направи три пъти кръстно знамение, бавно и подчертано. Ст. Загорчинов, ДП, 52. Той [Левски] с радостен трепет видя как десницата е стиснала пушката, как левицата мъжествено е хванала кривия ятаган. Ст. Дичев, ЗС I, 531. Но вдигна ковача десница корава, / звънтят наковалня и чук. Хр. Смирненски, Съч. I, 32.

2. Обикн. ед. Политически консервативните сили в дадено общество. Противоп. левица. През последните години.. едрата и средната индийска буржоазия засилила подкрепата си към десницата в конгреса. Т. Кюранов, АП, 46. И скръб притиска ми душицата! / Да бъдеш без дърва, уви! / А само в центра и десницата / цял склад от дървени глави!... Хр. Смирнеснски, Съч. III, 130. Десницата съботира националноосвободителните движения в много страни. △ В бъдеще правителството ще трябва да разчита само на крайната десница. // По-консервативната част от дадена партия, обществена група и др.

◊ Вдигам / вдигна десницата си от някого. Книж. Ритор. Преставам да закрилям някого, да се грижа за някого. Петър Делян.. тръгна да се бие с ромеите. Ала бог, който беше вдигнал десницата си от българите, проводи в лагера на Петър Деляна един родоотстъпник на име Алусиян, син на стария цар Иван Владислава. А. Каралийчев, В, 119. Стисвам / стисна (стискам) десницата някому. Обикн. в св. Книж. Със съответния жест поздравявам, приветствам някого, обикн. по случай някакъв негов успех или за да изразя добрите си чувства или благодарността си към някого. — Е — раздрусахме си ръцете, — доживяхме да се видим, — заговори той и в гласа му звучеше една сериозност и твърдина. Отпуснахме гърла и се наприказвахме. Аз накрай му стиснах десницата, кривнах по уличката и си рекох: — Такива, такива учители ни трябват!... Кр. Григоров, Н, 184. Но ние, които го [артиста] познаваме, които сме го гледали с удивление и възторг, не трябва ли да го споходим и стиснем десницата,.., да чуем оня вълшебен глас, с който той ни приказваше, ентусиазираше и трогваше? БНТ, 1941, бр. 215-216, 5.

Списък на думите по буква