ДЕСОЦИАЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕСОЦИАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Изолиране от социални контакти, от участие в живота на обществото; десоциализиране. Противоп. социализация. Пристрастяването към наркотици води до десоциализация на личността.

Списък на думите по буква