ДЕСПО̀ТОВ

ДЕСПО̀ТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на деспот. Лепа Маро деспотова, / деспотова, господова, / лепа Мара турчин води / турчин води цар Мурад бей. Нар. пес., СбНУ ХLVIII, 73.

Списък на думите по буква